INCI

Tìm kiếm INCI

# Tên số CAS Quy định
136 Lauric acid 143-07-7 x Chi tiết
137 Myristic acid 544-63-8 x Chi tiết
138 Phenyl Trimethicone 2116-84-9 x Chi tiết
139 Dimethiconol 31692-79-2 x Chi tiết
140 Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane - x Chi tiết
141 PEG-32 25322-68-3 x Chi tiết
142 Cetrimonium Chloride 112-02-7 - Rinse-off hair care products up to 2.5% - Leave-on hair care products up to 1.0% - Leave-on facial cream products up to 0.5% Chi tiết
143 Stearyl Alcohol 112-92-5 x Chi tiết
144 Amodimethicone 71750-80-6 x Chi tiết
145 Honey Extract 91052-92-5 x Chi tiết
146 Arisaema Amurense Extract - x Chi tiết
147 Cucumaria Frondosa Extract - x Chi tiết
148 Hizikia Fusiforme Extract - x Chi tiết
149 Jellyfish Extract - x Chi tiết
150 Dictyopteris Membranacea Extract - x Chi tiết

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less