PEG-32

Chi tiết INCI

Tên
PEG-32
số Cas#
25322-68-3
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
EG-32 is a polymer of ethylene oxide.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less