Cucumaria Frondosa Extract

Chi tiết INCI

Tên
Cucumaria Frondosa Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Cucumaria Frondosa Extract is the extract of the whole sea cucumber, Cucumaria frondosa
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less