Arisaema Amurense Extract

Chi tiết INCI

Tên
Arisaema Amurense Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Arisaema Amurense Extract is the extract of the whole plant Arisaema Amurense, Araceae 
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less