Lauric acid

Chi tiết INCI

Tên
Lauric acid
số Cas#
143-07-7
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Lauric acid is a naturally occurring fatty acid common in coconut oil.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less