Amodimethicone

Chi tiết INCI

Tên
Amodimethicone
số Cas#
71750-80-6
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Amodimethicone is a silicon-based polymer.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less