Jellyfish Extract

Chi tiết INCI

Tên
Jellyfish Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Jellyfish Extract is the extract of jellyfish
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less