Myristic acid

Chi tiết INCI

Tên
Myristic acid
số Cas#
544-63-8
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Myristic Acid is an organic acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less