Cetrimonium Chloride

Chi tiết INCI

Tên
Cetrimonium Chloride
số Cas#
112-02-7
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Cetrimonium chloride is a quaternary ammonium compound used as a preservative.
Quy định
- Rinse-off hair care products up to 2.5% - Leave-on hair care products up to 1.0% - Leave-on facial cream products up to 0.5%
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less