Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane

Chi tiết INCI

Tên
Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane is a dimethyl silane ethoxylated methyl diethercontaining an average of 36 moles of ethylene oxide.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less