Lavender Fragrance II

Chi tiết thành phần

Tên
Lavender Fragrance II
LAF
Mô tả
Fragrance Ngày 04/10/2022 thay đổi nguồn hương Lavender LAVENDER F2031W --> Lavender 654515 (Chung nhà PHƯƠNG MINH)
Chức năng
Fragrance

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less