CENTELLA REVERSA 02

Chi tiết thành phần

Tên
CENTELLA REVERSA 02
CTL
Mô tả
Centella Asiatica Callus Conditioned Media: 49 -51 % Glycerin : 48 -49% 56-81-5 Citric Acid : 1 -2% 5949-29-1
Chức năng

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less