B.C POWDER ( 0.5mm Mesh )

Chi tiết thành phần

Tên
B.C POWDER ( 0.5mm Mesh )
H05-1
Mô tả
Microbial Cellulose is the Cellulose produced by Gluconacetobacter xylinus through fermentation
Chức năng
Scrub

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less