Ginseng (Platinum Ginseng)

Chi tiết thành phần

Tên
Ginseng (Platinum Ginseng)
GS
Mô tả
Berry on skin anti-pigmentation and anti-aging
Chức năng
Skin-Conditioning Agent

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less