Melazero

Chi tiết thành phần

Tên
Melazero
MLZ
Mô tả
It consists of 78% of Arisaema Amurense Extract. It helps the whitening of skin by inhibiting melanin synthesis
Chức năng

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less