DOWSIL 1-9852

Chi tiết thành phần

Tên
DOWSIL 1-9852
MEM17
Mô tả
Sensory enhancer, Rheology modifier, Matte appearance, Volatile carrier
Chức năng
Silicone

INCI

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less