Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract

Chi tiết INCI

Tên
Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract
số Cas#
90045-94-6
Tên hóa học
Số EC
289-960-1
UII
Mô tả
JJasminum Officinale Flower Extract is an extract of the flowers of the Jasmine, Jasminum officinale L., Oleaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less