Potassium Lactate

Chi tiết INCI

Tên
Potassium Lactate
số Cas#
996-31-6
Tên hóa học
Số EC
213-631-3
UII
Mô tả
Potassium Lactate is a potassium salt of lactic acid
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less