Magnesium Lactate

Chi tiết INCI

Tên
Magnesium Lactate
số Cas#
18917-93-6
Tên hóa học
Số EC
242-671-4
UII
Mô tả
Magnesium lactate, the magnesium salt of lactic acid, is a mineral supplement.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less