Glucose

Chi tiết INCI

Tên
Glucose
số Cas#
50-99-7
Tên hóa học
Số EC
200-075-1
UII
Mô tả
Glucose is a sugar that is generally obtained by the hydrolysis of starch.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less