Calcium Pantothenate

Chi tiết INCI

Tên
Calcium Pantothenate
số Cas#
137-08-6
Tên hóa học
Số EC
205-278-9
UII
Mô tả
Calcium Pantothenate is a calcium salt of pantothenic acid.
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less