Ethylhexylglycerin

Chi tiết INCI

Tên
Ethylhexylglycerin
số Cas#
70445-33-9
Tên hóa học
Số EC
408-080-2
UII
Mô tả
Ethylhexylglycerin is a glyceryl ether used as a weak preservative and skin conditioning agent.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less