Rosa Canina Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Rosa Canina Fruit Extract
số Cas#
84696-47-9
Tên hóa học
Số EC
283-652-0
UII
Mô tả
Rosa Canina Fruit Extract is an extract of the fruit of the Hip Rose, Rosa canina L., Rosaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less