Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract

Chi tiết INCI

Tên
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
số Cas#
84604-14-8
Tên hóa học
Số EC
283-291-9
UII
Mô tả
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract is an extract of the leaves of the Rosemary, Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae 
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less