Decyl Glucoside

Chi tiết INCI

Tên
Decyl Glucoside
số Cas#
54549-25-6
Tên hóa học
Số EC
259-218-1
UII
Mô tả
Decyl glucoside is a glucose-based surfactant commonly used in shampoos and body washes.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less