P-Anisic Acid

Chi tiết INCI

Tên
P-Anisic Acid
số Cas#
100-09-4
Tên hóa học
Số EC
202-818-5
UII
Mô tả
p-Anisic acid, also known as 4-methoxybenzoic acid or draconic acid, is one of the isomers of anisic acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less