Hydroxyacetophenone

Chi tiết INCI

Tên
Hydroxyacetophenone
số Cas#
99-93-4
Tên hóa học
Số EC
202-802-8
UII
Mô tả
Hydroxyacetophenone is the organic compound
Quy định
x
Chức năng
Anti-oxidant
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less