3-hydroxybenzoic Acid

Chi tiết INCI

Tên
3-hydroxybenzoic Acid
số Cas#
99-06-9
Tên hóa học
Số EC
202-726-5
UII
Mô tả
3-hydroxybenzoic acid is a monohydroxybenzoic acid that is benzoic acid substituted by a hydroxy group at position 3.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less