Caprylyl Glycol

Chi tiết INCI

Tên
Caprylyl Glycol
số Cas#
1117-86-8
Tên hóa học
Số EC
214-254-7
UII
Mô tả
Caprylyl glycol (1,2-octanediol) is used as a skin conditioning agent; has some antimicrobial activity.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less