Achillea Millefolium Extract

Chi tiết INCI

Tên
Achillea Millefolium Extract
số Cas#
84082-83-7
Tên hóa học
Số EC
282-030-6
UII
Mô tả
Achillea Millefolium Extract is an extract of the whole plant of the yarrow, Achillea millefolium.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less