Melissa Officinalis Leaf Extract

Chi tiết INCI

Tên
Melissa Officinalis Leaf Extract
số Cas#
84082-61-1
Tên hóa học
Số EC
282-007-0
UII
Mô tả
Melissa Officinalis Leaf Extract is an extract of the leaves of the Balmint, Melissa officinalis L., Labiatae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less