Veronica Officinalis Extract

Chi tiết INCI

Tên
Veronica Officinalis Extract
số Cas#
85117-19-7
Tên hóa học
Số EC
285-571-6
UII
Mô tả
Veronica Officinalis Extract is an extract of the flowers, leaves and stems of the veronica, Veronica officinalis.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less