Alchemilla Vulgaris Extract

Chi tiết INCI

Tên
Alchemilla Vulgaris Extract
số Cas#
84695-94-3
Tên hóa học
Số EC
283-614-3
UII
Mô tả
Alchemilla Vulgaris Extract is the extract of the lady's mantle, Alchemilla vulgaris L., Rosaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less