Malva Sylvestris (Mallow) Extract

Chi tiết INCI

Tên
Malva Sylvestris (Mallow) Extract
số Cas#
84082-57-5
Tên hóa học
Số EC
282-003-9
UII
Mô tả
Malva Sylvestris (Mallow) Extract is an extract of the flowers, leaves or stems of Malvasylvestris.
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less