Sodium Hydroxide

Chi tiết INCI

Tên
Sodium Hydroxide
số Cas#
1310-73-2
Tên hóa học
Số EC
215-185-5
UII
Mô tả
Sodium Hydroxide is a highly caustic and reactive inorganic base.
Quy định
- Nail cuticle solvent: 5% - Callosity softener/remover : 1.5% - Hair straightener: General use (2%), Professional use (4.5%)
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less