Panax Ginseng Root Extract

Chi tiết INCI

Tên
Panax Ginseng Root Extract
số Cas#
84650-12-4
Tên hóa học
Số EC
283-493-7
UII
Mô tả
Panax Ginseng Root Extract is an extract of the roots of the Ginseng, Panax ginseng, Araliaceae
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less