Colloidal Platinum

Chi tiết INCI

Tên
Colloidal Platinum
số Cas#
7440-06-4
Tên hóa học
Số EC
231-116-1
UII
Mô tả
Colloidal Platinum is the product obtained by the suspension of platinum in water
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less