Camellia Sinensis Leaf Extract

Chi tiết INCI

Tên
Camellia Sinensis Leaf Extract
số Cas#
84650-60-2
Tên hóa học
Số EC
283-519-7
UII
Mô tả
Green tea leaf extract is produced from the tea plant, Camelia sinensis
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less