Tin Oxide

Chi tiết INCI

Tên
Tin Oxide
số Cas#
18282-10-5
Tên hóa học
Số EC
242-159-0
UII
Mô tả
Tin oxide is an inorganic oxide that is naturally found in mineral form.
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less