CI 77499

Chi tiết INCI

Tên
CI 77499
số Cas#
12227-89-3
Tên hóa học
Số EC
235-442-5
UII
Mô tả
Silicon/Titanium/Cerium/Iron Oxides is the product obtained by the calcination of silicon oxide, titanium dioxide, cerium dioxide and iron oxides 
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less