Chi tiết INCI

Tên
Mica
số Cas#
12001-26-2
Tên hóa học
Số EC
310-127-6 (I)
UII
Mô tả
Mica is a type of highly brittle silicate minerals with diverse chemical composition; typically used as a colorant
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less