Butylene Glycol

Chi tiết INCI

Tên
Butylene Glycol
số Cas#
107-88-0
Tên hóa học
Số EC
203-529-7
UII
Mô tả
Butylene glycol (1.3-Butanediol) is a small organic alcohol used as solvent and conditioning agent.
Quy định
Chức năng
Solvent
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less