Carbomer

Chi tiết INCI

Tên
Carbomer
số Cas#
9007-20-9
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Carbomer is a large polymeric chemical composed of acrylic acid monomers.
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less