Charcoal Extract

Chi tiết INCI

Tên
Charcoal Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Charcoal Powder is a dried, carbonaceous material obtained from the heating of organicsubstances.
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less