Caviar Extract

Chi tiết INCI

Tên
Caviar Extract
số Cas#
x
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Caviar Extract is an extract of the eggs of Sturgeon, of the family Acipenseridae.
Quy định
X
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less