Glyceryl Arachidonate

Chi tiết INCI

Tên
Glyceryl Arachidonate
số Cas#
35474-99-8
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Glyceryl Arachidonate is a monoester of glycerin and arachidonic acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less