Glyceryl Linolenate

Chi tiết INCI

Tên
Glyceryl Linolenate
số Cas#
18465-99-1
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Glyceryl Linolenate is a monoester of glycerin and linolenic acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less