Glyceryl Linoleate

Chi tiết INCI

Tên
Glyceryl Linoleate
số Cas#
26545-74-4
Tên hóa học
Số EC
218-901-4 (1)
UII
Mô tả
Glyceryl Linoleate is a monoester of glycerin and linoleic acid
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less