Retinyl Palmitate

Chi tiết INCI

Tên
Retinyl Palmitate
số Cas#
79-81-2
Tên hóa học
Số EC
201-228-5
UII
Mô tả
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less