Ascorbic Acid

Chi tiết INCI

Tên
Ascorbic Acid
số Cas#
50-81-7
Tên hóa học
Số EC
200-066-2
UII
Mô tả
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less